Onderzoek

STEM3D is een praktijkwetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat
- het onderzoek een vraag moet beantwoorden die gesteld wordt vanuit de praktijk,
- dat de oplossingen en antwoorden die gevonden worden inzetbaar en vertaalbaar moeten zijn naar de praktijk, en
- dat die oplossingen antwoorden op een onderzoeksmatige manier moeten gezocht worden. 

STEM3D is gericht op het ontwikkelen van ‘Denken, Doen & Dialoog-methodiek’ gericht op het vergroten van motivatie, onderzoekscompetentie en conceptontwikkeling bij leerlingen in de STEM-klas.

Hoewel ons onderwijs jongeren een solide basis geeft in aparte STEM-vakken, blijken Vlaamse jongeren weinig gemotiveerd te zijn voor STEM-beroepen en blijft hun STEM-geletterdheid te laag. De STEM3D-methodiek is gericht op het formuleren van ontwerprichtlijnen voor succesvol STEM-onderwijs. Hiervoor wordt leermateriaal ontwikkeld dat bruikbaar is in de STEM-klas. In verschillende onderzoekscycli en in nauwe samenwerking met een interdisciplinair team van leerkrachten basis en secundair onderwijs wordt de methodiek ontwikkeld, uitgetest, geëvalueerd en aangepast. Om de impact van de STEM3D-methodiek in te schatten, meten we het effect hiervan op de motivatie, conceptvorming en de onderzoekscompetenties van jongeren. 

STEM3D bouwt verder op FiloZoo en Ideeënfabriek, beide praktijkgerichte onderzoeksprojecten van Odisee. 

Hieronder kan u een selectie van artikels/presentaties/posters vinden. Deze zijn gepresenteerd op verschillende congressen en studiedagen. 

Publicaties