Denken

Als leerkracht STEM, wetenschappen of techniek herken je allicht wel de volgende situatie. Je geeft een opdracht of formuleert een onderzoeksvraag en er zijn verschillende reacties. Sommige leerlingen willen direct aan de slag met de materialen, stoffen, gereedschappen en willen uitproberen, andere leerlingen weten niet goed wat te doen, twijfelen, stellen vragen en/of geven argumenten om het op de een of andere manier aan te pakken en nog andere leerlingen hebben direct al een antwoord klaar want ze hebben dat al ergens gezien of gehoord. Dat zijn allemaal uitingen van verschillende denkhoudingen die leerlingen kunnen aannemen. Een STEM-project biedt mooie kansen om die denkhoudingen te ontdekken, te stimuleren en te ontwikkelen.

STEM3D zet hierop in door deze expliciet te maken. We doen dat in elke fase van het project en proberen telkens deze denkhoudingen wakker te maken. Zo leren leerlingen welke denkhoudingen ze aannemen, welke minder (of niet), waar ze sterk in zijn en waar ze nog kunnen groeien. Dat is nuttig omdat ze zo gestimuleerd worden hun grenzen te verleggen. We onderscheiden 6 denkhoudingen die hieronder verder worden uitgewerkt.

Om ze aan te duiden gebruiken we 6 denkdieren (links) voor het basisonderwijs en 6 denksymbolen (rechts) voor het secundair onderwijs. 

 

 

maken
Denken over maken
onderzoeken
Denken over onderzoek
weten
Denken over kennis
argumenteren
Argumenteren
kikker
Vragen stellen
schaap
Twijfelen