Doen

Op deze pagina vindt u materiaal waarmee u aan de slag kan in een STEM-les. 

 

De STEM-activiteiten zijn allen opgebouwd volgens het stramien dat rechts getoond wordt.

  1. We vertrekken van een open vraag die toelaat om vrij na te denken.
  2. De tweede stap is een stuk vrij onderzoek. Leerlingen krijgen de kans om met geselecteerd materiaal een eigen vraag te stellen en te onderzoeken. Hiermee worden gekende ideeën wakker gemaakt, aansluitende ideeën verkend en wordt het duidelijk waar nog gaten zitten in het conceptueel inzicht.
  3. In de derde fase worden deze dan aangevuld. Dit kan op verschillende manieren. De leerkracht kan dit kort en bondig doceren (rapporteren), de leerlingen kunnen een aantal hoeken bezoeken waar ze meer uitleg krijgen (al dan niet aan de hand van een fiche), de leerlingen kunnen gericht online info zoeken,...
  4. Daarna komt een fase waarin leerlingen een probleem voorgeschoteld krijgen. Ze mogen dan aan de slag met geselecteerd materiaal om een prototype van een oplossing te ontwerpen. Vaak wordt dit gecombineerd met een winkel waarin ze materiaal mogen kopen. Op die manier wordt het economische aspect meegenomen.
  5. Tenslotte worden leerlingen nog een laatste keer uitgedaagd. Het concept wordt bevraagd in een brede maatschappelijke context. 

Op deze manier krijgen leerlingen de kans om voor een bepaald concept zelf onderzoek te doen, zelf een prototype te ontwerpen en tenslotte om het te plaatsen in een bredere toepassing. 

Er hoort ook steeds een bepaalde rol van de leerkracht bij. Doorheen de activiteit is de leerkracht steeds veiligheidsexpert. Daarnaast is de leerkracht coach in fase 1, 2, 4 en 5. In fase 3 is de leerkracht journalist. 

5 stappen

De documenten hieronder kregen allen 2 tags. 

Tag 1 beschrijft het thema van het document: energie, geluid, biomimicry, elektriciteit, kracht, constructies, transport. Voorlopig is enkele het materiaal rond energie beschikbaar. 

Tag 2 beschrijft het soort document: lesvoorbereiding, materiaallijst, mindmap, klasmateriaal, hulplijn, denkmachientje, logboek, supplementair materiaal

Je kan voor een bepaald thema een bepaald document terug vinden door één thema en één documentsoort aan te duiden.
Je kan alle soorten documenten van één thema vinden door enkel het thema aan te duiden.
Je kan bijv. lesvoorbereidingen van alle thema's vinden door enkel lesvoorbereiding aan te duiden. 

Filter op categorie